I gamle dage skulle E-maskinen både vendes og omløbe inden turen kunne gå videre med ekspressen fra Århus.  My lokomotiverne skulle blot omløbe og i styrevognstog eller lyntog kunne lokoføreren nøjes med at gå til den anden ende af toget.

I Open Rails kan vi simulere den slags fordi man kan skifte førerrum med Ctrl+E hvis der er flere førerrum i toget.


 
Både i OR og i MSTS har et lokomotiv en retning der er "fremad", selvom det måske er ens i begge ender eller designeren har valgt at lokomotivets front skal vende bagud. (simulatoren er helt ligeglad med hvordan 3D modellen ser ud)
           
Selve togstammen har også en "fremad" retning der er bestemt af rækkefølgen i consists filen. Et lokomotiv kan vendes i consist filen med en kommando FLIP, men det er kun kørselsretningen der vendes.
          
Det førerrum der vender frem i kørselsretningen beskrives i en fil der ligger i lokomotivets cabview mappe. Filen [navn].cvf viser førerens placering og synsretning, ligeledes angives billeder af interiør og tekniske detaljer vedrørende kontroller o.lign.

I Open Rails kan vi oprette en cabview fil [navn]_rv.cvf (Reverse Cabview file) til at beskrive et førerrum der vender bagud. Skiftes til det bagudvendte førerrum vil kørsel fremad sende lokomotivet tilbage af sporet. - Normal cab (Mo.cvf) og reverse cab (Mo_rv.cvf)
 
I lyntoget er de to førerrum i hver sin enhed, Ms405 med normal cab og Ms406 med reverse cab.
    
I styrevognstoget findes 3 førerrum. Styrevognens normale, Mo'ens normale og Mo'ens bagudvendte.
 
Hvis Mo skal være forrest må styrevognen vendes med FLIP i consist, styrevognens kørselsretning er dermed vendt.
   
Ved opstart vil OR altid placere dig i det første førerrum der findes i toget. I skinnebusstoget herunder er bivognen forrest, så du vil havne i det førerrum der vender imod bivognen, derfra må du taste Ctrl+E for at gå om i skinnebussens bagudvendte førerrum.
 
Når du sidder i et bagudvendt førerrum, uanset om det er en reverse cab eller lokomotivet er FLIP'et i consist, så vil toget bevæge sig baglæns når du kører frem. Det betyder så at du må betjene sporskifter foran toget med Shift+B.