Konsolur med wiretræk

jeg ville gerne lave et bordur til skænken, men min lille drejebænk er ikke udstyret til at kunne fræse tandhjul og så små hjul kan ikke laves nøjagtigt nok i hånden. (af mig i alt fald)

Imidlertid havde jeg et gammelt defekt værk fra et konsolur af den slags der var moderne i 1930-40'erne. Kassen i rundbue stil er forlængst gået til og slagværket var itu, men delene fra gangværket var iorden, så jeg besluttede at bruge dem til mit nye ur.

Uret laves af stavlimet bøg som en opretstående massivt udseende "klods" hvor mekanikken kan anes inde imellem de to dele.

Værket drives ikke af den originale fjeder, men af en anden og større via et wiretræk. Ved at økonomisere med fjederens kræfter håber jeg at kunne opnå en jævnere gang, forbedre nøjagtigheden og øge gangreserven. - hele 3 ting på en gang.

Billeder fra projektet

Det oprindelige konsolur med det ødelagte slagværk.
Jeg skal bruge alle delene fra gangværket.
 
Det hjemmelavede fjederhus øverst til højre rummer en kraftig fjeder fra et andet værk. Den skal trække det nye ur i 14 døgn.
 
Hjulene får kuglelejer så de kan monteres i træ. Minutakslen er blevet bygget om, så værket kan blive så smalt som muligt.
 
Fjederen fjernes og fjederhuset ombygges til et skraldehjul. Det bliver nu til et drivhjul med en tromle til wiretrækket og hvor uret også trækkes op. Til sammenligning ses slagværkets fjederhus.

Princip
I fine gamle ure forsøger man at kompensere for at fjederkraften ændres under gangen fra fuld optrukket til næsten udløbet.


Tegningen A viser fjederen til venstre og urets drivhjul til højre. Efterhånden som fjederen løber ud, udlignes det reducerede træk i wiren ved at øge drivhjulets tromle diameter.

I dette ur bruges istedet B hvor fjederhusets tromle diameter ændres så trækket i wiren holdes konstant ligesom i et lodur.
 

Nå.., men flere billeder
Mekanikken sidder på, og imellem, værkplader af sammenlimet bøgetræ. Pendulet skal hænge bagpå og den store fjeder er blevet tæmmet i et nyt fjederhus, der skal sidde nederst.
 
Prøveopstilling! - Uret går fint efter en del forskellige rettelser og justeringer. Drivhjulets tromle er ikke lavet endnu, istedet trækkes uret af et lod der hænger i den grønne snor.
 

Urets krop tager form. Det runde hul nederst er til fjederhuset der jo kan placeres ret frit i forhold til selve urværket.

Det færdige værk er monteret og fjederen spændt til over 6 kg.
På bagsiden er pendulet delvist skjult i den aflange udskæring.
 

Øv øv øv, så revner fjederens inderste hæfte lige her til sidst. Slagværkets fjeder kunne bruges, men den er meget svagere.

Fjederen er ikke hærdet ved fæstet, så det lykkedes at lave et nyt hul med en lille fræser. Her er den så pakket og klar igen.
 
Erfaringer 2019

Monteret i træ må kuglelejer være bedre end bøsninger, men modstanden i værket blev meget større end ventet.

Også fjederakslens "snegl" var noget af en udfordring. Det endte med at blive delvist håndarbejde. Ikke særligt nøjagtigt, men det fungerer fint.

Det er svært at regne med fjederkraften, målinger viser den kraft der kræves til optræk. Det er ikke det samme som leveres under udløb, 5-10% af energien forsvinder nemt. Rens fjederen grundigt for gammelt indtørret olie.


Seneste 2021

Jeg har tilføjet en mekanik der forhindrer at uret trækkes så meget op at wiren kan komme i klemme på hjulet. Det begrænser gangtiden, men da det alligevel er nemmest at uret trækkes den samme ugedag, gør det ikke noget.